Axudas Do IGAPE

Axudas do Igape destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinaciadas polo Fondo Europeo Agrícola de desenvolvemento Rural (Feader), no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020

Europa inviste no rural

Esta empresa foi beneficiada dunha axuda do Igape desta convocatoria. O obxetivo destas axudas é contribuír á diversificación económica, crecemento do emprego e sustentabilidade do medio rural.